เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย..........

week2

โรงเรียนได้เปิดเรียน 2 สัปดาห์แล้วก็ได้สังเกตการจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้ 2 สัปดาห์แล้วค่ะจากการที่ได้สังเกต 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่าต้องปรับตัวอีกเยอะเพื่อที่จะให้เข้ากับวิถีของโรงเรียนเพราะการที่เราจะเข้ากับวิถีชีวิตของโรงเรียนลำปลายพัฒนา โรงเรียนนอกกะลานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะเราไม่เคยเห็นโรงเรียนไหนที่จะไม่มีข้อสอบ ไม่มีเสียงระฆังดังให้ตอนเช้า จึงเกิดคำถามที่ว่าทำไมถึงไม่มีข้อสอบ ทำไม่ไม่มีเสียงกริ้งหรือเสียงระฆังดัง จากที่ได้สังเกตคุณครูทั้งอาทิตย์ก็ได้สังเกตเห็นว่าคุณครุถึงไม่พูดเสียงดัง แต่โรงเรียนส่วนใหญ่แล้วชอบว่าเด็กเสียง และโรงเรียนนอกกะลาก็จะไม่ตีเด็ก แต่โรงเรียนแห่งนี้จะใช้การปลอบโยน และเป็นการโอบกอดเด็กแทนการตี หรือว่าจะเป็นการปลอบเด็กว่าไม่เป็นไรนะลูกหนูเก่งมากค่ะ หนูเป็นเด็กที่น่ารัก ซุบเปอร์ยอดเยี่ยมมากค่ะ และที่สังเกตการเคารพธงชาติในทุกวันก็จะมีคุณครูที่ดำเนินกิจกรรมในแต่ละวันเป็นกิจกรรมที่น่าสนเพราะโรงเรียนแห่งนี้จะไม่ใช้ไมค์พูดจะใช้เสียงของคุณครูที่พูดเสียงเบาคอยดำเนินกิจกรรมแต่ที่สงสัยก็คือไม่มีคุณครูพูดหน้าเสาธงว่าวันที่มีเรื่องแจ้งนะ แต่ทางโรงเรียนเขาจะเป็นการที่จะให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมการจัดการเรียนรู้ให้เด็กให้แต่ละวันหรือว่าเป็นสัปดาห์และจะมีการประชุมผู้ปกครองเพราะทางโรงเรียนจะให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการมาให้ความรู้กับเด็กๆและเพื่อที่จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้น
จากการทีสังเกตทั้งอาทิตย์ก็ได้ความรู้และมีกิจกรรมที่น่าสนใจและทำให้เกิดการเรียนรู้กิจกรรมการร้องเพลงที่น่าตึกอนุบาลชื่นชอบเพลงมากค่ะบางเพลงก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ก็สนุกสนานเห็นเด็กๆตั้งใจร้องเพลงและทำกิจกรรมมากค่ะได้ปรับตัวให้เข้ากับเด็กได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะและจะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้วิถีชีวิตของอนุบาลจริงๆและก่อนที่จะถึงกิจกรรมร้องเพลงครูก็จะพาเด็กๆเดินชมธรรมชาติและวันนั้นเป็นวันที่เด็กเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้เด็กเดินสำรวจว่าเจอพี่สัตว์ชนิดใดบ้างแล้วให้เด็กกลับมาวาดภาพว่าเด็กเห็นพี่สัตว์ใดบ้างให้วาดออกมาให้คุณครูดู และกิจกรรมจิตศึกษาในของเนื้อหาในอาทิตย์นั้นก็คือคุณครูจะให้แจกกระดาษให้เด็กๆุคุณครูก็จะวาดภาพรูปสี่เหลี่ยมกับวงกลมให้เด็กคนละแผ่นแล้วคุณครูก็บอกว่าขั้นตอนต้องทำอย่างไรบ้าง คุณครูก็จะให้เด็กๆต่อเติมภาพแล้วให้เด็กบอกว่าเขาสื่อถึงเรื่องอะไร ตอนบ่ายเด็กก็จะได้ทำการพักผ่อนสมองและพักผ่อนพี่ร่างกายให้พ่ร่างกายสดชื่นในการเรียนในตอนบ่ายก็คือ บอดี้สแกน คุณครูก็จะเล่านิทานให้เด็กฟังบ้างพูดให้เข้ารักเพื่อนๆที่อยุ่รอบๆตัวเราและเด็กก็จะได้เรียนในตอนบ่าย


ภาพประกอบกิจกรรมที่ได้สังเกตการให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมต่างๆของห้องเรียนและในตึกของอนุบาล เพื่อให้เด็กได้ให้เขารับรู้หรือเกิดการเรียนรู้ว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ห้องเรียนน่าอยุ่และเป็นระเบียบคุณครูจะพาเด็กๆเดินชมธรรมชาติรอบๆโรงเรียน พาเดินไปชมพี่ไก่ ให้เด็กได้นับแม่ไก่ว่ามีกี่ตัว มีสีอะไรบ้าง นับไข่ของแม่ไก่ว่ามีกี่ฟอง และคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเยี่ยมบ้านพี่ ม.3 คุณครูนีก้จะให้เด็กได้ให้เด็กๆดูต้นว่านห่างจระเข้ว่ามีกลิ่นมีรสอย่างไรเพื่อให้เด็กได้สัมผัสด้วยตัวเองเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้น และเด็กได้เดินมาเก็บลูกตาลเพื่อที่เก็บผลของลูกตาลนั้นไปทำขนมเพื่อที่จะแบ่งปันให้น้อง และให้พี่ๆเด้กสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้มาก

เด็กๆได้เดินสำรวจธรรมชาติเพื่อสังเกตหาพี่สัตว์ในโรงเรียนว่ามีพีสัตว์ชนิดไหนบ้างแล้วให้เขาวาดรูปลงให้สมุดวิชาวิทยาศาสตร์


ภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์


เด็กก็จะวาดรูปตามที่เด็กแต่ละคนได้สังเกตเห็นตอนเดินชมรอบๆโรงเรียน


กิจกรรมจิตศึกษา

ชื่อกิจกรรมการต่อเติมภาพ รูปวงกลม และรูปสี่เหลี่ยม คุณครูก็จะแจกกระดาษและดินสอให้เด็กแล้วให้เด็กต่อเติมภาพว่าตอนนั้นเขาได้เกิดการเรียนรู้และรู้สึกอย่างไร
ภาพกิจกรรมจิตศึกษา1 ความคิดเห็น: