เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย..........

week4

การสังเกตสัปดาห์ที่ 4
ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน  พ.2558วันอังคารที่ 2 มิ.2558
วันนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมที่หน้าตึกอนุบาลร้องเพลง และได้ทำกิจรรมให้เด็กนอนท่าปลาดาว ได้พูดโน้มน้าวให้เด็กนอนท่าปลาดาวตื่นเต้นมาก  และก็ได้ทำกิจกรรมจิตศึกษารูปเรขาคณิตเด็กต่อภาพร่วมกันเป็นเรื่องราวเดียวกันแล้วให้เด็กบอกว่าเด็กสื่อหรือเห็นอะไรออกมาจากการต่อภาพ และได้ฝึกการมีสติและมีสมาธิ

วันพุธที่ 3 มิ.2558
กิจกรรมหน้าเสาธงได้รู้วิถีว่าโรงเรียนได้มีการพูดหน้าเสาธงทุกวันว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปของโลกของเราและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเราและมีการสงบนิ่งแล้วก็ได้ส่งมอบพลังความรักให้กับทุกสรรพสิ่งที่กำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆและได้พาเด็กเล่นงูกินหางได้พาเด็กๆทำท่าและเล่นโยค่ะได้รู้ว่าการมอบความรักให้โกและการจัดการเรียนรู้ให้เด็กนั้นลึกซึ่งและเราได้จัดการเรียนรู้ให้เด็กทำให้เราภูมิใจมาก

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.2558
กิจกรรมที่ทำวันนี้ได้พาเด็กเดินไปบ้านพี่มัธยมพาเด็กเดินสำรวจธรรมชาติ เด็กได้ตั้งคำถามตลอดว่าต้นอะไรค่ะ ดอกไม้ชื่อว่าอะไรครับ เด็กได้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาและเด็กอยากรู้อยากเห็นและเปิดเพลงร่วมสมัยเพื่อให้เด็กได้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินสังเกตการทำกิจกรรมของคุณครูจิตศึกษาแยกตัวต่อใส่จานสีเด็กเกิดการเรียนรู้ว่าสีมีสีอะไรบ้าง เด็กตั้งใจทำกิจกรรมมาก ค่ะ ตอนเช้าเด็กก็ได้เรียนภาษาอังกฤษกับคุณตรูน้ำผึ้ง ตอนบ่ายก็ได้เรียนคณิตศาสตร์

วันศุกร์ที่ 5 มิ.ย พ.ศ  2558
พาเด็กวันนี้ได้พาเด็กๆตรวจเช็คฟันของตนเองโดยจะให้เด็กๆ ถามเด็กว่าตอนเช้าเด็กได้แรงฟันไหมค่ะ ถ้าเด็กตอบว่าแปรงก็ให้เด็กวาดรูปหน้ายิ้มลงในกระดาษของตนเอง และเด็กก็ได้ได้เรียนรู้เรื่อง PBL  เรื่องแมงกินฟันเด็กได้ตั้งคำถาม เด็กถามว่าฟันทำไมถึงผุ ทำไมฟันถึงเหลือง  ทำไมเราถึงต้องแปรงฟัน เด็กได้เกิดการเรียนรู้เรื่องฟันหลายอย่าง ตอนบ่าย Body  Scan และเรียนภาษาอังกฤษในตอนบ่าย เด็กชอบร้องเพลงและได้ร่วมร้องเพลงไปกับเด็กด้วย

                                   เปิดเทอม สัปดาห์แล้วได้ความรู้และซึมซับอะไรหลายอย่างรู้ว่าเราต้องทำหน้าที่อะไรบ้างในแต่ละวัน และถึงไม่ใช้หน้าที่ของเราแต่ก็ทำงานช่วยกันทำคนละไม้คนละมือ และมีความสามัคคีกันในหมู่คณะงานทุกคนต้องมีรักใคร่ปองดองกันงานทุกอย่างก็จะสำเร็จได้ถ้าเราช่วยกันทำ

ภาพประกอบการทำกิจกรรมจิตศึกษา
ชื่อ กิจกรรมต่อภาพรูปทรงเรขาคณิต    ให้เด็กต่อเป็นเรื่องราวหรือสื่อออกมาว่าเด็กได้ช่วยกันต่อรูปภาพเรขาคณิตเป็นเรื่องราวอะไบ้าง เด็กแต่ละคนก็จะบอกว่าเขาสื่ออะไรออกมาจากภาพที่เขาต่อ  

ขั้นดำเนินกิจกรรม  
แนะนำอุปกรณ์ 

กระดาษรูปทรงเรขาคณิต รูปวงกลม  รูปวงรี  รูปสี่เหลี่ยม


ขั้นดำเนินกิจกรรม

พาเด็กกำกับสติก่อน คือนับเลขตรบมือ พี่ถาดตัวL และพี่ขนมจีบ ฆ้อนกันตะปู แล้วให้เด็กบอกว่าที่เด็กได้รูปเรขาคณิตไปเด็กได้รูปอะไรบ้างและให้เด็กแต่ละโชว์เพื่อนว่าได้รูปอะไรแล้วให้เด๋กที่ละคนต่อรูปภาพที่ละคนกลางห้องให้เด็กช่วยกันต่อว่าเด็กๆจะต่อเป็นเรื่องราวอะไร เด็กต่อเสร็จแล้วเด็กก็บอกคุณครูและเพื่อนว่าเห็นอะไรที่เด็กช่วยกันต่อบ้าง เโ็กก็ตอบว่า เห็นเป็นหมู่บ้าน เห็นบ้าน เห็นคน เด็กช่วยกันทำยอดเยี่ยมมากค่ะ

สรุป

ก็ทบทวนกิจกรรมจิตศึกษาและให้เโ็กบอกอีกที่ว่าเด็กๆเห็นอะไรน่าในรูปภาพที่เด็กต่อช่วยกันภาพที่เด็กๆช่วยกันต่อให้เป็นเรื่องราวและตั้งชื่อภาพ
( หมู่บ้านแสนสุข)

4 ความคิดเห็น:

 1. ครูแดง ร่วมสะท้อนการเรียนรู้ :
  สิ่งที่ทำได้ดี
  - มีการนำเสนอและปรึกษากิจกรรมที่จะทำก่อนล่วงหน้า
  - มีการเตรียมสื่ออุปกรณ์
  - ความตั้งใจและพยายามในการทำกิจกรรม
  - ท่าทีเป็นมิตรกับเด็กๆ
  สิ่งที่พัฒนา
  - ความมั่นใจในการพูด
  - การใช้คำถาม
  - เรื่องราวเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ทำ

  ตอบลบ