เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย..........

week3

การสังเกตสัปดาห์ที่ 3
ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม  พ.2558
วันจันทร์ที่  25.2558
 เป็นวันเริ่มต้นของสัปดาห์ และเป็นวันที่เริ่มต้นการสังเกตของอาทิตย์นี้ได้สังเกตคุณครูตั้งแต่การเข้าแถวเคารพธงชาติและการทักทายผู้ปกครองได้ประสบการณ์ที่มากจริงๆได้รู้ว่าการที่เราได้เป็นคุณครูถึงเรากำลังจะฝึกสอนก็ตามแต่เราจะคิดว่าเรามาเป็นคุณครูจริงๆนั้นเราต้องมีความนะอดทน อดกลั่น ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  และกิจกรรมร้องเพลงอยู่หน้าห้องก็อยากรู้ว่าคุณครูมีเทคนิคอย่างไรในการเก็บเด็ก และเด็กก็ตั้งใจทำกิจกรรมจิตศึกษาคุณครุก็ได้พาเด็กๆไปเก็บลูกตาลมาเพื่อให้เด็กๆได้เห็นลูกตาล แล้วถามเด็กว่าเด็กเห็นลูกตาลแล้วเด็กๆคิดถึงอะไร จากนั้นตอนบ่ายเด็กๆก็ได้บอดี้สแกนแล้วก็เรียนวิชาภาษาไทยในตอนบ่าย
วันอังคารที่ 26.2558
กิจกรรมที่ได้ทำและได้สังเกตวันนี้คือ ตอนเช้าๆมาก็รู้สึกอบอุ่นที่ได้รับเด็กและผู้ปกครองอยู่หน้าตึกอนุบาลได้รับเด็กและได้ทักทายปกครองของเด็กรู้สึกได้รับพรอันยิ่งใหญ่เหมือนเป็นการเสริมแรงค่ะตอนที่การได้ยินคำว่าคุณครูหลังจากที่เคารพธงชาติเสร็จคุณครูก็พาเด็กๆเดินชมธรรมชาติที่อยู่รอบโรงเรียนและอยู่รอบตัวของเด็กก็จะให้เขาได้สังเกตว่ามีพี่สัตว์ชนิดไหนบ้างเด็กก็จะมีคำถามอยู่ตลอดเวลาเพราะเด็กอยากรู้อยากเห็นอยากลองอยากสัมผัสอะไรด้วยตัวเขาเองและการร้องเพลงให้เด็กร้องตามหรือว่าร้องให้เด็กฟังตอนแรกดิฉันคิดว่าง่ายแต่ลึกๆแล้วก็อยากเหมือนกันและวิถีของโรงเรียนครูกับเด็กก็ต้องโอบกอดกันเพื่อแสดงความรัก ความเมตตาให้กับเด็ก กิจกรรมจิตศึกษาคุณครูก็ได้นำลูกบอลมาทำจิตศึกษาครูก็จะกลิ้งลูกบอลไปหาเด็กคนไหนก็ต้องตอบว่า วันนี้เด็กๆอยากทำอะไรให้คุณครูและให้เพื่อนและเป็นวันที่คุณครูได้ให้เด็กดู VDO  เรื่องฟันเพื่อนเป็นการเสริมแรงก่อนการจัดการเรียนรู้ใน Q 1 และตอนบ่ายก็เรียนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และก็ให้การบ้านเด็ก
วันพุธที่ 27 .2558
กิจกรรมที่ได้สังเกตคุณครูตลอดทั้งวันก็เป็นวันที่อนุบาลได้ใส่ชุดกีฬาและวันนี้ก็ได้เล่นกีฬากับเด็กสนุกสนานกับเด็กได้เล่นกีฬากับเด็กพาเด็กเดินไต่เชือกและปืนป้ายเชือกและเล่นบอลค่ะและเด็กก็ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูก็ได้พาเด็กเดินเก็บดอกไม้รอบๆโรงเรียน เพื่อมาทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เก็บดอกไม้มาก็ได้พาเด็กทำการทดทองวิทยาศาสตร์สีที่ได้จากดอกไม้ได้รู้ว่าสีของดอกไม้มีสีที่ได้จากดอกไม้อะไรบ้างและได้รูว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้สังเกต
วันพฤหัสบดีที่ 28 .2558
สังเกตการณ์ทำกิจกรรมตอนเช้าได้กวาดใบไม้เด็กก็ได้กวาดช่วยทุกวันค่ะ กิจกรรมที่ได้ทำวันนี้ได้พาเด็กเดินตามรอยเท้าตามถนนเด็กได้เดินอย่างตั้งใจตามรอยเท้าที่มีสีของรอยเท้าสีต่างๆได้รู้ว่ากิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียนแห่งนี้คือจะทำกิจกรรมไม่นานและตอนทำกิจกรรมเสร็จ คุณครูที่เวรวันนั้นก็จะไหว้เด็กแต่ละชั้นเพื่อแยกแถวและได้ทำกิจกรรมร้องเพลงที่หน้าตึกครูพาร้องเพลงฉันคือเมฆและหนอนสนุกสนานกับเด็ก และคุณครูก็ได้พาคุณป้าสมที่ทำกลับข้าวให้เราทานทุกวันมาเล่าให้เด็กๆฟังว่าป้าต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปซื้อกลับข้าวกลับมาก็มาทำอาหารให้พี่น้องอนุบาลค่ะและเด็กก็ได้มีคำถามอยู่ตลอด และครูก็ได้ให้เด็กโอบกอดคุณป้าเพื่อรับความรักให้กันและกัน
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ  2558

วันนี้ทำกิจกรรมตอนเช้าพาเด็กกรวดห้องและกรวดใบไม้ที่สนามสนามเด็กเล่นและได้เตรียมอาหารว่างให้เด็กและ จากที่เข้าแถวเคารพเสร็จแล้วคุณครูก็พาเด็กเล่นที่สนามฟุตบอลเด็กเล่นกระต่ายกับแครอทเด็กสนุกสนานมาก จากนั้นก็ทำกิจกรรมการำนาฏศิลป์เปิดเพลงอีสานบ้านเฮาก็พาเด็กๆรำได้รู้ว่าวิธีการที่คุณครูดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้าง และจิตศึกษาคุณครูได้พาถอดบ็อกม็โดยไม่ให้ล้มเด็กได้ฝึกสมาธิเด็กได้เล่านิทานที่เด็กยืมมาจากห้องสมุดให้เพื่อนๆได้ฟัง ตอนบ่ายบอดี้สแกนและหลังจากเรียนภาษาอังกฤษกับครูน้ำผึ้งและได้เรียนรู้ไปกับเด็ก

ภาพประกอบกิจกรรม

การเสริมแรงเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ในQ.1


เด็กเดินชมธรรมชาติไปดูพี่ปลา พี้ไก่พี่หมู พี่หาน


การเล่นโยคะในทุกวันพุธหรือว่าการออกกำลังกาย

การทดลองวิทยาศาสตร์การนำดอกไม้มาทำการทดลองว่าดอกไม้เกิดสีได้อย่างไรและแต่ละดอกไม้แต่ละชนิดได้สีอะไรบ้าง
กิจกรรมจิกศึกษาต่อถอนบ็อกเพื่อฝึกสมาธิเด็ก
กิจกรรมจิตศึกษาลูกบอล ถ้าลูกบอลกลิ้งไปหาใครก็ต้องบอกว่าเด็กเห็นลูกบอลแล้วเด็กๆนึกถึง
อะไร และเด็กอยากทำอะไรให้คุณครูและเพื่อนในห้องบ้าง


คุณป้าสมมามอบพลังความรักให้กับเด็กๆ


1 ความคิดเห็น: